Tisztelt Tanulónk!

 

Képzőszerv megnevezése: Keleti Autósiskola
Címe: 1033 Budapest Selyemfonó utca 4 fszt/1

Cégforma: egyéni vállalkozó

Vállalkozói engedély száma: EV-288842

Iskolavezető neve: Keleti László

Telephely címe: 1033 Budapest Huszti út 35 1/205 Irodaház .

Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálat:
Iskolánkban cask “B” kategóriájú képzés folyik. Ehhez I. fokú 1-es csoportú orvosi alkalmasság megszerzése szükséges.
PÁV vizsgálat a “B” kategória megszerzéséhez nem szükséges.

A tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tárgyai, a képzőszerv által tartott óraszámok és az elméleti órák időtartama:

A tanfolyam 9 foglalkozásból áll. A 9 alkalomból az egyik – tanulókkal történő előzetes egyeztetés alapján – 4 óra, a többi 3 órás foglalkozásokból áll (összesen 28 óra). Ebből 16 KRESZ, 8 óra vezetéselmélet és 4 óra szerkezet és üzemeltetési ismeretek. Iskolánk az eredményesebb felkészítés érdekében, igény esetén pótfoglalkozásokat is tart. Ezen kívül lehetőség van az iskola tanulói számára, az ügyfélfogadási időben a vizsgára felkészülést segítő, önálló számítógépes tesztgyakorlásra.

 

Az elméleti órák 45 percesek és az órák közötti szünet 15 perc.

Járműhasználat:
Iskolánkban a gyakorlati oktatás Skoda Fabia típusú személygépkocsin történik.

A tanuló által biztosított jármű esetén, saját költségén átalakított, oktatás céljára levizsgáztatott személygépkocsin lehetséges.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:

 

A vezetői engedély megszerzéséhez leg. 8. általános iskolai osztály elvégzése szükséges. Az eredeti bizonyítványt az elméleti vizsga megkezdése előtt a vizsgabiztosnak kell bemutatni.

 

Ha a tanuló nem magyar vagy EU állampolgár, Magyarországon vezetői engedélyt csak akkor kaphat, ha lakó vagy szálláshelye Magyarországon van, illetőleg az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott. A 6 hónap időtartalmú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét.

 

Sikeres forgalmi vizsga után a Kormányablaknál kell a vezetői engedély átvételét kezdeményezni itt kell bemutatni az elsősegély vizsga igazolást..